Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług i korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://sklep.everlastingflowers.pl

2.Właścicielem Serwisu https://sklep.everlastingflowers.pl Jest D.J.W. Everlasting Flowers Damian Wolski sp. komandytowa z siedzibą w Łodzi /ul. Ks. St. Brzóski 8/10, 91 – 315 Łódź/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000475778, NIP 5272700139, REGON 146860241.

tel.: +48 42 236 29 02 (od poniedziałku do piątku 8-16), e-mail: biuro@everlastingflowers.pl

3. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Potencjalny Klient przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Dokonanie zakupu w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu.

6. Zdjęcia towarów zamieszczone w Serwisie mogą, ze względów technicznych, w nieznacznym stopniu różnić się od faktycznego wyglądu, koloru produktów.

7. Definicje – Jeśli nic innego nie wynika z regulaminu, określenia w nim użyte mają następujące znaczenia:

a) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

b) Produkty – produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

c) Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu.

d) Serwis – strona internetowa www.sotho.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.

e) Sprzedawca – D.J.W. Everlasting Flowers Damian Wolski sp. komandytowa z siedzibą w Łodzi /ul. Ks. St. Brzóski 8/10, 91 – 315 Łódź/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000475778, NIP 5272700139, REGON 146860241.

f) Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

g) Zamówienie – sporządzone przez Klienta i przesłane do Sprzedawcy oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy i zawierające wskazanie Produktów, które użytkownik chce kupić – oferta.

h) Informacja o zamówieniu – przygotowane przez Sprzedającego podsumowanie zamówienia zawierające szczegółowe informacje na jego temat.

i) Łączny koszt zamówienia – kwota, do zapłaty której jest zobowiązany Klient po złożeniu zamówienia obejmująca zarówno cenę zamówienia, jak i wszystkie inne koszty /jeśli występują i zostały podane do wiadomości Klienta/.

j) Koszt dostawy – spoczywający na Kliencie obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę do miejsca wskazanego przez Klienta i znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Definicje użyte w liczbie pojedynczej mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej. Definicje użyte w liczbie mnogiej stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

II. Ceny produktów

1. Wszystkie ceny Produktów znajdujących się w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy towaru, które podane są w dalszej części Regulaminu.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamawianych Produktów przedstawiana jest w zakładce Koszyk i aktualizowana po dodaniu każdego produktu.

4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest po wybraniu sposobu płatności i dostawy.

5. Ceny Produktów przy zamówieniach hurtowych ustalane są indywidualnie.

III. Koszt i sposób dostawy

1. Wybór kosztu i sposoby dostawy należy do Klienta.

2. Koszt dostawy jest zawsze jeden, niezależnie od ilości zamówionych Przedmiotów.

3. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online /dotpay /, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto Sprzedawcy.

5. Jeżeli towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, to czas dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji promocyjnych.

6. W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z płatności online /dotpay / realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100 % należności za zamówienie na konto Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyc termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

7. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Sprzedawcę firma kurierska.

8. Ponowne wysłanie nieodebranej przesyłki, która zostanie do nas zwrócona przez firmę kurierską, wiąże się z koniecznością ponownego uiszczenia przez Klienta kosztów przesyłki zgodnie z naszym cennikiem.

9. Nieodebranie przez Klienta przesyłki za pobraniem, wiąże się z koniecznością uiszczenia przez Klienta kosztów związanych z wysyłka i z jej zwrotem. Koszt zwrotu jest równy kosztowi wysyłki.

IV. Składanie zamówień.

1. Klient może składać Zamówienia w Serwisie, 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

2. Zamówienie można złożyć w jeden z poniższych sposobów:

a) W naszym Serwisie za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.everlastingflowers.pl

b) Poprzez e-mail biuro@everlastingflowers.pl podając kod lub dokładną nazwę i cenę Produktów, adres na który mamy nadać Zamówienie, numer telefonu, formę płatności i wysyłki (przedpłata na konto czy wysyłka za pobraniem, przesyłka pocztowa czy kurierska).

c) Telefonicznie (w dni robocze pon-pt 8:00-16:00) pod numerem telefonu +48 42 236 29 02 , podając kod lub dokładną nazwę i cenę Produktów, adres na który mamy nadać zamówienie, numer telefonu, formę płatności i wysyłki (przedpłata na konto czy wysyłka za pobraniem, przesyłka pocztowa czy kurierska).

d) Za pośrednictwem naszych profili na portalu społecznościowym Facebook i Instagram.

3. Aby złożyć zamówienie w Serwisie, należy kliknąć na polecenie "Dodaj do koszyka" znajdujące się przy wybranym Produkcie. Podobnie należy postępować z kolejnymi Produktami, które Klient zamierza zamówić.

4. W Koszyku Klient wskazuje:

a) zamawiane Produkty(podając odpowiednią ilość oraz ich rodzaj);

b) adres, na jaki Produkt ma być dostarczony;

c) rodzaj dokumentu księgowego potwierdzającego sprzedaż: paragon fiskalny lub faktura VAT;

d) sposób dostawy;

e) sposób płatności;

f) inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją Zamówienia.

4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia w Serwisie, Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mailowy wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia.

5. Jeśli opis Produktu wskazuje na możliwość wyboru długości, koloru itp. danego produktu, należy szczegóły dotyczące zamówienia podać w odpowiedniej zakładce podczas składania Zamówienia lub za pośrednictwem e-maila biuro@everlastingflowers.pl

Jeśli potrzebne informacje nie zostaną podane skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo.

6. Promocje trwające na stronie marki, na kontach społecznościowych marki nigdy się nie łączą, chyba, że opis akcji promocyjnej wskazuje inaczej.

V. Płatność

1. Należność, jaką Klient powinien uiścić podana jest w Zamówieniu.

2. Zamówienia można opłacać:

- przelewem bankowym lub przekazem na jedno z poniższych kont;

- poprzez szybkie płatności Dotpay lub PayPal.

a) Dane do wpłaty (bez udziału szybkich płatności):

D.J.W. Everlasting Flowers Damian Wolski sp. komandytowa z siedzibą w Łodzi /ul. Ks. St. Brzóski 8/10, 91 – 315 Łódź/

Nr rachunku bankowego: 07 1090 2705 0000 0001 3012 4449

b) Wybierając szybkie płatności dotpay zostaną Państwo bezpośrednio przekierowani do panelu dotpay , w którym będą Państwo mieli możliwość wyboru jednej z wielu możliwości zapłaty.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego dotpay

4. Tytuł przelewu

a) W tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia, jeśli było składane za pośrednictwem Serwisu https://sklep.everlastingflowers.pl

W przypadku płatności szybkimi przelewami dotpay system automatycznie wygeneruje właściwy tytuł przelewu.

b) Jeśli Zamówienie było składane za pośrednictwem e-maila, należy w tytule przelewu podać adres e-mail, z którego składane było Zamówienie.

c) Jeśli Zamówienie było składane telefonicznie, w tytule przelewu należy podać swoje imię, nazwisko i numer telefonu, z którego Zamówienie było składane.

5. Na wpłatę czekamy 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia Zamówienia. Po tym czasie Zamówienie zostaje anulowane.

6. W przypadku Zamówień wykonywanych na specjalne zamówienie, konieczne jest wpłacenie ustalonej między Sprzedawcą a Klientem zaliczki. W takim przypadku Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po dokonaniu wpłaty umówionej kwoty. Zamówienia specjalne realizowane są wyłącznie z przedpłata na konto. Nie ma możliwości realizacji Zamówienia za pobraniem.

V. Realizacja i dostawa zamówień.

1. Nie nadajemy przesyłek na podstawie potwierdzenia wpłaty.

2. Od momentu nadania przesyłki odpowiada za nią przewoźnik. Nie odpowiadamy za opóźnienia w ich dostarczeniu, za czas dostawy odpowiedzialny jest przewoźnik.

5. W przypadku niedostępności Produktów, informujemy o tym, tak szybko jak jest to tylko możliwe, jednak nie dalej jak do 3 dni roboczych od rozpoczęcia procedury realizacji Zamówienia.

6. W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny i brak jest możliwości realizacji Zamówienia Klienta w terminie 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Klient ma możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji Zamówienia, poprzez wybór jednego z poniższych sposobów:

a) oczekiwanie na realizację Zamówienia w podanym przez Serwis terminie;

b) odstąpienia od zakupu;

c) częściowej realizacji Zamówienia (w stosunku do Produktów dostępnych) a częściowym odstąpieniu od Umowy ( w stosunku do produktów niedostępnych);

d) częściowej realizacji Zamówienia( w stosunku do Produktów dostępnych) a częściowej wymianie na inne Produkty( w stosunku do produktów niedostępnych).

7. Jeśli niedostępność Produktu okaże się trwała, wówczas zgodnie z dyspozycją Klienta wymieniamy Produkt na inny lub zwracamy należność.

8. Produkty wysyłamy dobrze zabezpieczone w kopertach ochronnych lub paczkach.

9. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem Kuriera zostają ubezpieczone. Bardzo prosimy o sprawdzenie ich zawartości przy kurierze.

W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki kurierskiej, należy spisać z Kurierem protokół, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Protokół posłuży do złożenia reklamacji w firmie kurierskiej.

Bez protokołu reklamacje dotyczące przesyłki nie będą uwzględniane.

10. W razie nieodebrania prze Klienta przesyłki z zamówieniem realizowanym z opcją przedpłatą na konto Sprzedawcy, Klient ponosi koszt zwrotu przesyłki do Sprzedawcy (zgodnie z aktualnym cennikiem spedytora) i ewentualnego jej ponownego nadania.

11. W przypadku zamówień realizowanych za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru przesyłki poprzez uiszczenie u spedytora kwoty pobrania. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem. Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztu nadania i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy zgodnie z aktualnym cennikiem spedytora i ewentualnego ponownego jej nadania

VI. Reklamacje i zwroty

1. Przed odesłaniem Produktu na reklamacją lub zwrotu prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wątpliwości lub uzyskania porady.

2. Jeśli w produkcie brakuje jakiegoś elementu, Produkt jest niezgodny z Zamówieniem, w Produkcie podczas użytkowania powstała wada, prosimy przesłać produkt na reklamację.

3. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz z paragonem i formularzem reklamacyjnym zawierającym dane Klienta, opis reklamowanej wady, paragon, numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Serwis przesyłki z reklamowanym Produktem. W przypadku uznania reklamacji, Produkt zostanie w pierwszej kolejności naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.

5. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Produkt jest odsyłany do Klienta w stanie w jakim został dostarczony do Sprzedawcy.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki

Zgodnie z przepisami, zwrotom nie podlegają produkty niestandardowe, wykonane na zamówienie Klienta.

7. Zwracany Produkt należy odesłać w stanie niepogorszonym w terminie do 14 dni od chwili dostarczenia pisma o odstąpieniu od Umowy. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT), oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w którym zawarty zostanie numer zamówienia, dane kupującego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu), wyszczególnienie zwracanych produktów oraz numer rachunku, na który mamy dokonać zwrotu środków.

8. Zwrot pieniędzy za odesłany Produkt nastąpi na konto bankowe, wskazane przez Klienta lub, o ile Klient nie posiada własnego rachunku bankowego, przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta. W przypadku zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przekazu.

9. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny Produktu zostanie przelany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

10. Koszt przesyłek reklamacyjnych i zwrotów pokrywa Klient.

11. W przypadku, kiedy Klient dokonał zakupu i skorzystał z promocyjnej darmowej przesyłki, a następnie zwrócił całość lub część towaru, otrzyma zwrot ceny towaru pomniejszony o koszt przesyłki gratisowej(zgodnie z aktualnym cennikiem).

Warunkiem skorzystania z promocji dotyczących gratisowych przesyłek, jest zakup (rozumiany jako zakup i zatrzymanie, nie zwrócenie) produktu w określonej w promocji kwocie. Zwrot produktu nie uprawnia do skorzystania z promocji.

Pliki do pobrania:

1. Formularz reklamacji;

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

VII. Promocje

1. Zasady promocji podajemy zawsze przy konkretnej akcji. Promocje (upusty, rabaty, kody rabatowe, gratisowe przesyłki i inne) nigdy się ze sobą nie łączą, chyba, że wyraźnie podajemy w akcji promocyjnej inną informację.

VIII. Usługi dodatkowe

1. Istnieje możliwość wykonania zamówienia zgodnie z wytycznymi Klienta.

2. Produkty specjalne, niestandardowe, inne niż oferowane na stronie, wykonujemy tylko po przedpłacie na konto.

Wykonanie produktów specjalnych może (ale nie musi) wiązać się z dodatkową opłatą za wykonanie, projekt, materiał itp. Po ustaleniu szczegółów dotyczących zamówienia Klient zostaje poinformowany o wszelkich ewentualnych dopłatach powstałych na skutek wprowadzonych zmian. Czas realizacji zamówień specjalnych może (ale nie musi) być dłuższy niż regulaminowe 3 dni robocze.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie https://sklep.everlastingflowers.pl

2. W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów